dibujos de libros abiertos 1V hostinci U Lávky dne 9.března 2017 se sešel úctyhodný počet více jak 50 seniorů. Poutavé i humorné vyprávění p. Řezníčka nad tvorbou kroniky nebo připomenutím nejvýznamnějších událostí v obci - prostě zaujalo . Přítomní byli dále seznámeni s připravovanými akcemi klubu důchodců. Závěr setkání zpestřily videa a fotogalerie z minulých akcí. Ukázalo se, že i menší nenáročné akce "táhnou ". Připomenutí zde.
                                                                                                                                                       ing. Miroslav Malafa, 14.3.2017