turisticka znamka smallOd 10. do 12. 11.2017 se konalo v havlovickém kulturním domě již 2. setkání správců hradních zřícenin. Setkání se zúčastnilo 30 představitelů 15 spolků. Jednání navštívil náměstek ministra kultury Ing. Vlastislav Ouroda Ph.D., který pohovořil především o tvorbě Zákona o památkové péči a možnostech financování společných projektů. Vyjádřil podporu vzniku nového spolku. Během odpoledne pak vznikla Svatomartinská aliance - Asociace správců památkových objektů, byly schváleny stanovy a byla zvolena Výkonná rada a Revizní komise. Aliance bude prosazovat zájmy spolků, obcí i soukromých vlastníků hradních zřícenin a menších památkových objektů, které dnes stojí na okraji zájmu Ministerstva kultury i Vlády ČR. Dále byly projednávány problémy spolků v oblasti památkové péče, účetnictví i financování. V neděli si účastníci setkání prohlédli hrad Vízmburk. Po obědě se rozjeli příchozí do svých domovů plni inspirací, námětů a dobrých dojmů ze společného jednání. Foto zde.

                                                                                                                                                    Mgr.Jaroslav Balcar, 14.11.2017