stažený souborHavlovičtí senioři zcela zaplnili klubovnu obecního úřadu.Bylo nutné ještě doplnit pár židlí. Klub seniorů 2. dubna 2019 pořádal besedu s vedením obce. Pro všechny přítomné vedení obce připravilo chutné občerstvení. Starosta obce ing.Pavel Dvořáček přítomné seznámil s uskutečněnými akcemi loňského roku a také se záměry pro letošní a následující roky.Otevřená diskuse byla věcná a konstruktivní, bylo to vlastně takové malé „veřejné zasedání.“ Je přirozené, že naši senioři mají velký zájem o dění v obci. V druhé části byla z bohatého klubového archivu promítnuta videa z akcí našeho klubu v r. 2018. Zpestřením byly i snímky o floře a fauně z okolí Havlovic. Zaujala i fotogalerie „Pohledné a krásné Havlovice“. Na rozchodnou všechny rozveselily fotomontáže ze společných akcí. S dobrou náladou se všichni rozcházeli do svých domovů. Foto zde.

Ing. Miroslav Malafa, 16.4.2019