cyklosezV tomto týdnu byly dokončeny práce na výstavbě naší první cyklostezky. Vede ze sportovního areálu, podél řeky Úpy až k zahradnictví. Má asfaltový povrch, její délka je 419 m a šířka 3 m. Celkové náklady na její vybudování včetně přípravných prací dosáhly téměř 4 miliony korun. Z toho částkou 2.071.518 Kč přispěl Státní fond dopravní infrastruktury. Stavbu provedla firma REPARE TRUTNOV s.r.o. Na jarní měsíce zbývá osetí travním semenem a instalace mobiliáře podél cyklostezky. Fotky zde.

Ing. Pavel Dvořáček, 5.12.2019