potštejnZcela zaplněný autobus se 4.prosince 2019 rozjel na dlouho očekávaný výlet. Byla to poslední letošní akce klubu havlovických seniorů. Nevídaný zájem vlastně předurčil úspěšnost výletu. První zastavení bylo ve Vamberku, kde návštěva muzea krajky s krásnými uměleckými výtvory oslovily celou naší početnou výpravu.Něžná krása krajky byla „prvním pohlazením“a navodila patřičnou adventní atmosféru.

V nedalekém zámku Potštejn nás již čekali aktéři divadelního představení „Betlémský příběh“. Vánoční výstavu a prodej dárků v přízemí zámku mnozí vhodně využili. Zbyla i chvíle na prohlídku zámeckého betlému.Bylo to „druhé pohlazení“. Po dobrém obědě výletníci zamířili do Orlických hor. Silnicí vedoucí po hranici s Polskem bylo poslední zastavení , návštěva poutního kostela v Neratově. Na konci války zcela poničený kostel, jakoby „vstal z popela“. Nová prosklená střecha, úplně nové věžní kopule. Úžasné prostředí uvnitř kostela a atmosféra, která přijala a objala všechny přítomné. Velká pokora a úcta všem, kteří se na znovunarození poutního místa podíleli. To bylo „třetí pohlazení po duši“. Plni zážitků senioři zakončili vydařený výlet v Neratovské hospůdce. Zájem o výlet byl oprávněný, protože předčil očekávání. Foto zde.

16.12. 2019 Ing.Miroslav Malafa, 17.12. 2019