isDíky iniciativě našich mladých hasičů pod vedením Ing. Jitky Hofmanové bude v Havlovicích vůbec poprvé uspořádána Tříkrálová sbírka. Od neděle 5. ledna do neděle 12. ledna 2020 budou po naší obci procházet koledníci se zapečetěnou pokladničkou a budou žádat o Váš příspěvek. Tříkrálová sbírka je největší celorepubliková sbírka, kterou již 20 rokem pořádá Charita České republiky. Z jejího výtěžku bude podpořena hospicová péče o nevyléčitelně nemocné v jednotlivých regionech. 

Ing. Pavel Dvořáček-starosta, 6.1.2019