kafčkoKaždoročně klub seniorů pořádá v hostinci Amerika sousedské posezení. Ani letos 23. ledna 2020 tomu nebylo jinak. No, ale přece bylo něco jinak. Byla to nebývalá účast. 60 seniorů do posledního místečka zaplnilo sál hostince. Na úvod byl promítnut videodokument všech akcí za r. 2019. Předseda klubu seznámil přítomné s hospodařením a připravovanými akcemi na r. 2020. Nezapomnělo se na poděkování některým členům malou květinou za jejich pomoc při činnosti klubu. Přivítání nového roku s přáním pevného zdraví všichni potvrdili společným přípitkem. Živá hudba, skvělá atmosféra a dobrá nálada všech, byla více jak „dobrým začátkem“ letošního roku. Foto zde.

31.1.2020 ing. Miroslav Malafa