Czech POINT - komunikace občana s veřejnou správou

Vypis z obchodního rejstříku 1 str. 100,- Kč, každá další 50,- (zapotřebí znát IČ organizace)
Katastr nemovitostí 1 str. 100,- Kč, každá další 50,- (zapotřebí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví)
Živnostenstký rejstřík 1 str. 100,- Kč, každá další 50,- (zapotřebí znát IČ popdnikatele)
Rejstřík trestů 100,- (s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
Bodové hodnocení řidičů 1 str. 100,- Kč, každá další 50,- (s sebou platný občasnký průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)

Kopírování

A4 jednostranně 2,- Kč/str.
A4 oboustranně 3,- Kč/str.
A3 jednostranně 3,- Kč/str.
A3 oboustranně 4,- Kč/str.

Ověřování

Ověřování listin 30,- Kč/každá započatá stránka
Ověřování podpisu 30,- KJč/jeden podpis

Doprava traktorem (NA ÚČET 35-1303696329/800)

Odvoz materiálu po obci 250,- Kč/1 kára
Odvoz zeleného odpadu s nakládkou 350,- Kč/1 kára
Traktor 600,- Kč/hod.
Odvoz zeleného odpadu uloženém ve vaku 400,-Kč/rok
Vak velkoobjemový 200,-Kč/kus

Příhlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu 50,- Kč