Složení zastupitelstva obce pro období 2014 - 2018 je následující:

1

Ing. Pavel Dvořáček

starosta obce a člen stavební komise

2

Martin Kult

místostarosta obce

3

Martin Dvořáček

člen rady obce a předseda stavební komise

4

Martin Spielberger

člen rady obce a předseda finančního výboru

5

Petr Smékal

člen rady obce a předseda kontrolního výboru

6

Stanislav Mach

člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru

7

Pavel Šrámek

člen zastupitelstva obce

8

Jiří Řezníček

člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru 

9

Yvona Friebelová 

členka zastupitelstva obce a členka kontrolního výboru 

10

Jan Čepelka 

člen zastupitelstva obce 

11

Petr Míl

člen zastupitelstva obce 

12

Mgr. Lenka Čepelková 

členka zastupitelstva obce 

13

Ing. Jindřich Kaizr 

člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru 

14

Vladimír Míl

člen zastupitelstva obce 

15

Jana Sedláčková 

členka zastupitelstva obce