Opatření obecné povahy - Změna záplavového území a nové stanovení aktivní zóny zápl. území toku Úpa

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.06.2016

Sejmuto: 27.06.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Šímová