Vyřízené žádosti

Úřední deska obce Havlovice

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.06.2020 24.06.2020 Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Zuzana Šímová
04.06.2020 24.06.2020 Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 - NÁVRH
Zuzana Šímová
28.05.2020 13.06.2020 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
26.05.2020 17.06.2020 Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2019 - návrh
Zuzana Šímová
15.05.2020 18.06.2020 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba
Zuzana Šímová
13.05.2020 29.05.2020 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zuzana Šímová
27.04.2020 28.05.2020 Finanční úřad pro KHK - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Zuzana Šímová
06.04.2020 06.05.2020 Oznámení - Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
06.04.2020 06.05.2020 Veřejná vyhláška - Informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
24.03.2020 24.06.2020 Sbírka zákonů
Zuzana Šímová
23.03.2020 23.04.2020 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
23.03.2020 23.04.2020 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
18.03.2020 19.04.2020 Rozhodnutí č.2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu,pobytu a pohyb osob na území Král.kraje za nouzového stavu
Zuzana Šímová
16.03.2020 31.03.2020 Oznámení - úřední hodiny na OÚ Havlovice
Zuzana Šímová
12.03.2020 27.03.2020 Oznámení
Zuzana Šímová
12.03.2020 25.03.2020 Pozvánka na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Zuzana Šímová
05.03.2020 23.03.2020 Veřejná vyhláška - Ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Zuzana Šímová
05.03.2020 23.03.2020 Veřejná vyhláška - Ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Zuzana Šímová
04.03.2020 05.04.2020 Rozhodnutí (Veřejná vyhláška)
Zuzana Šímová
25.02.2020 27.03.2020 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
25.02.2020 27.03.2020 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
07.02.2020 07.03.2020 Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
07.02.2020 07.03.2020 Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
03.02.2020 19.02.2020 Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání
Zuzana Šímová
28.01.2020 28.03.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zuzana Šímová
07.01.2020 08.02.2020 Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
03.01.2020 03.03.2020 Rozpočtové opatření č. 13/2019
Zuzana Šímová
20.12.2019 20.02.2020 Rozpočtové opatření č. 12/2019
Zuzana Šímová
20.12.2019 20.02.2020 Rozpočtové opatření č. 12/2019
Zuzana Šímová
05.12.2019 18.12.2019 Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Zuzana Šímová
05.12.2019 23.12.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ochranné pásmo vodního zdroje
Zuzana Šímová
29.11.2019 17.12.2019 Rozpočet 2020 SOJH - návrh
Zuzana Šímová
29.11.2019 17.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023 SOJH - návrh
Zuzana Šímová
29.11.2019 17.12.2019 Rozpočet obce Havlovice na rok 2019- návrh + plnění rozpočtu za rok 2019
Zuzana Šímová
29.11.2019 17.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Havlovice na období 2021-2022- návrh
Zuzana Šímová
29.11.2019 17.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Havlovice na období 2021-2022- návrh
Zuzana Šímová
29.11.2019 17.12.2019 Rozpočet ZŠ a MŠ Havlovice na rok 2020- návrh
Zuzana Šímová
29.11.2019 29.01.2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019
Zuzana Šímová
14.11.2019 02.12.2019 Oznámení - prodej p.p.č.806/20
Zuzana Šímová
31.10.2019 31.01.2020 Rozpočtové opatření č. 10/2019
Zuzana Šímová
21.10.2019 30.10.2019 Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Zuzana Šímová
16.10.2019 01.11.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení
Zuzana Šímová
15.10.2019 20.01.2020 Dotační program pro neziskové organizace
Zuzana Šímová
10.10.2019 26.10.2019 Veřejná vyhláška- ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Zuzana Šímová
10.10.2019 26.10.2019 Veřejná vyhláška - Ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Zuzana Šímová
30.09.2019 30.11.2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
Zuzana Šímová
18.09.2019 15.11.2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zuzana Šímová
17.09.2019 03.10.2019 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
11.09.2019 27.09.2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Zuzana Šímová
28.08.2019 28.10.2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
Zuzana Šímová