Vyřízené žádosti

Úřední deska obce Havlovice

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.10.2020 23.11.2020 Oznámení o zveřejnění záměru - Prodej stavebních pozemků
Zuzana Šímová
21.10.2020 07.11.2020 Veřejná vyhláška o doručení návrhu -Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Zuzana Šímová
09.10.2020 09.11.2020 Sbírka zákonů ČR
Zuzana Šímová
02.10.2020 21.10.2020 Oznámení - prodej p.p.č.758/3
Zuzana Šímová
02.10.2020 19.10.2020 Nařízení KHS Královéhradeckého kraje - 1.10.2020
Zuzana Šímová
01.10.2020 16.10.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikací
Zuzana Šímová
23.09.2020 23.11.2020 Rozpočtové opatření č.8/2020
Zuzana Šímová
14.09.2020 14.11.2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
Zuzana Šímová
14.09.2020 23.09.2020 Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Zuzana Šímová
24.08.2020 24.10.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
Zuzana Šímová
21.08.2020 30.09.2020 Oznámení o zvěřejnění záměru
Zuzana Šímová
21.08.2020 10.09.2020 Oznámení o zvěřejnění záměru
Zuzana Šímová
21.08.2020 31.08.2020 Oznámení - o zkrácení nočního klidu v obci Havlovice
Zuzana Šímová
28.07.2020 28.10.2020 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška
Zuzana Šímová
28.07.2020 18.08.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikací
Zuzana Šímová
27.07.2020 27.09.2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
Zuzana Šímová
27.07.2020 03.10.2020 Stanovení min.počtu členů okr.volební komise a inf. o počtu a sídlech volebních okrsků v Havlovicích
Zuzana Šímová
09.07.2020 09.09.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zuzana Šímová
01.07.2020 15.08.2020 Oznámení- zveřejnění záměru prodejna 2020
Zuzana Šímová
19.06.2020 05.07.2020 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
15.06.2020 24.06.2020 Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Zuzana Šímová
11.06.2020 11.08.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
Zuzana Šímová
04.06.2020 24.06.2020 Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 - NÁVRH
Zuzana Šímová
28.05.2020 13.06.2020 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
26.05.2020 17.06.2020 Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2019 - návrh
Zuzana Šímová
15.05.2020 18.06.2020 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba
Zuzana Šímová
13.05.2020 29.05.2020 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zuzana Šímová
08.05.2020 08.07.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zuzana Šímová
27.04.2020 28.05.2020 Finanční úřad pro KHK - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Zuzana Šímová
06.04.2020 06.05.2020 Oznámení - Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
06.04.2020 06.05.2020 Veřejná vyhláška - Informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
24.03.2020 24.06.2020 Sbírka zákonů
Zuzana Šímová
23.03.2020 23.04.2020 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
23.03.2020 23.04.2020 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
18.03.2020 19.04.2020 Rozhodnutí č.2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu,pobytu a pohyb osob na území Král.kraje za nouzového stavu
Zuzana Šímová
16.03.2020 31.03.2020 Oznámení - úřední hodiny na OÚ Havlovice
Zuzana Šímová
12.03.2020 27.03.2020 Oznámení
Zuzana Šímová
12.03.2020 25.03.2020 Pozvánka na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Zuzana Šímová
05.03.2020 23.03.2020 Veřejná vyhláška - Ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Zuzana Šímová
05.03.2020 23.03.2020 Veřejná vyhláška - Ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Zuzana Šímová
04.03.2020 05.04.2020 Rozhodnutí (Veřejná vyhláška)
Zuzana Šímová
25.02.2020 27.03.2020 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
25.02.2020 27.03.2020 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
07.02.2020 07.03.2020 Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
07.02.2020 07.03.2020 Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
03.02.2020 19.02.2020 Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání
Zuzana Šímová
28.01.2020 28.03.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zuzana Šímová
07.01.2020 08.02.2020 Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
03.01.2020 03.03.2020 Rozpočtové opatření č. 13/2019
Zuzana Šímová
20.12.2019 20.02.2020 Rozpočtové opatření č. 12/2019
Zuzana Šímová