Veřejná vyhláška o doručení návrhu- Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
verejna-vyhlaska-priloha.pdf

Vyvěšeno: 03.11.2017

Sejmuto: 20.11.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Šímová