Usnesení- o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.08.2018

Sejmuto: 22.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Šímová