Oznámení- o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.09.2018

Sejmuto: 07.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Šímová