Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2018 - návrh

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 17.05.2019

Sejmuto: 04.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Šímová