Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2016 - návrh

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.05.2017

Sejmuto: 02.06.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Šímová