Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2016

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.06.2017

Sejmuto: 01.07.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Šímová