Úřední deska

Úřední deska obce Havlovice

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.09.2016 20.10.2016 Oznámení - Zahájení řízení o dodatečném stavebním povolení a pozvánka k ústnímu jednání
Zuzana Šímová
19.09.2016 05.10.2016 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradec.kraje
Zuzana Šímová
07.09.2016 08.10.2016 Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí
Zuzana Šímová
05.09.2016 21.09.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zuzana Šímová
22.08.2016 06.09.2016 Veřejná vyhláška
Zuzana Šímová
02.08.2016 02.09.2016 Vyhláška VP ÚP Červený Kostelec
Zuzana Šímová
25.07.2016 13.09.2016 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Super User
01.07.2016 01.08.2016 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání
Zuzana Šímová
30.06.2016 14.07.2016 Oznámení záměru směny pozemků
Zuzana Šímová
28.06.2016 29.07.2016 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zuzana Šímová
22.06.2016 07.07.2016 Požární řád obce
Zuzana Šímová
22.06.2016 07.07.2016 Řád ohlašovny požáru
Zuzana Šímová
22.06.2016 07.07.2016 Obecně závazná vyhláška 2016 - O zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet lidí
Zuzana Šímová
13.06.2016 27.06.2016 Opatření obecné povahy - Změna záplavového území a nové stanovení aktivní zóny zápl. území toku Úpa
Zuzana Šímová
02.06.2016 18.06.2016 Závěrečný účet obce Havlovice za rok 2015 včetně příloh
Zuzana Šímová
17.05.2016 01.06.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zuzana Šímová
03.05.2016 04.06.2016 Veřejná vyhláška - inf.o vydání rozhodnutí k umístění stavby
Zuzana Šímová
29.04.2016 16.05.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Jestřebí hory
Zuzana Šímová
25.04.2016 26.05.2016 Finanční úřad pro KHK, H. Králové - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
Zuzana Šímová
15.04.2016 02.05.2016 Městský úřad Trutnov - Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Ratibořický MTB maratón 2016
Zuzana Šímová
07.04.2016 12.05.2016 Dražební vyhláška, elektronická dražba
Zuzana Šímová
29.02.2016 15.03.2016 Výroční zpráva o činnosti Obce Havlovice v oblasti poskytování informací v roce 2015
Super User
05.02.2016 19.02.2016 Rozpočet SOJH 2016 - návhr
Super User
22.01.2016 06.02.2016 Královehradecký kraj - veřejná vyhláška
Super User
13.01.2016 28.01.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Super User
07.01.2016 22.01.2016 Hospodářská činnost obce - plán na rok 2016
Super User
07.01.2016 22.01.2016 Rozhodnutí - ČEZ Distribuce
Super User
07.01.2016 22.01.2016 Rozpočet obce na rok 2016
Super User
06.01.2016 21.01.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy + příloha
Super User
05.01.2016 20.01.2016 Návrh opatření obecné povahy + příloha
Super User